MEGAPOLIS

ЦТТ “Мегаполіс” – це надсучасний робочий та презентаційний простір для студентів, викладачів та науковців ХНУМГ.
Команда BUILDIT Ukraine стала розробником та автором проекту, який має великий функціональний потенціал.

Основна мета діяльності Центру – створення умов для об’єднання зусиль наукового співтовариства, представників бізнесу та органів влади у вирішенні задач позитивних змін соціально-економічного рівня Харківського регіону.

Основними завданнями при створенні центру трансферу технологій стали: підтримка пріоритетів регіонального та державного економічного розвитку, посилення співробітництва науки та бізнесу, об’єднання зусиль науковців, керівників компаній та професійних фінансистів в процесі комерціалізації інновацій, розвиток регіональної інноваційної інфраструктури, захист та управління інтелектуальною власністю, підвищення наукового, творчого та підприємницького потенціалу студентів та викладачів, популяризація R&D серед студентів та молодих науковців.
(в рамках співпраці з ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)

 

Посилання на проект