BUILDIT Open Lab

Конкурентоспроможність держави та якість життя її населення безпосередньо залежать від рівня професійної підготовки кадрів будь-якої галузі.

Проблема сучасної будівельно-інженерної освіти в Україні загострюється, адже країна вимагає якісних змін у підходах до створення та експлуатації інфраструктури, житла, систем життєзабезпечення тощо. Зараз ми спостерігаємо зниження рівня якості процесів підготовки кадрів, збільшення розриву між теоретичними та практичними знаннями, зменшення кількості кваліфікованих викладачів, слабку інформатизацію освітнього процесу, зниження престижу галузі.

Проект BUILDIT Open Lab був створений з метою привернення уваги студентства до розвитку сучасного будівництва за допомогою використання сучасних цифрових технологій, зростання українського сегменту висококваліфікованих фахівців будівельних спеціальностей та  скорочення розриву між теоретичними знаннями та практичними вміннями студентів.

Перші кроки до реалізації поставленої мети були зроблені ще у 2014 році на базі співпраці з ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Було створено єдину в Україні BIM/VDC лабораторію, де впроваджено до освітнього процесу архітектурних та будівельних спеціальностей сертифікатну програму “VDC-інженер”.
Наразі студенти будівельних спеціальностей ХНУМГ мають вільний доступ до лабораторії, де вони можуть навчатися, робити дипломні або курсові роботи на потужних комп’ютерах та у сучасному інженерному софті, або просто розвивати свої професійні навички.

Щодо залучення до участі, проект BUILDIT University є відкритим до діалогу з компаніями та професіоналами будівельної галузі. Адже практика дуального навчання зможе допомогти вкоротити розрив між знаннями та навичками випускників ВНЗ з реальними потребами бізнесу.